For utenforstående kan laksefiske virke som en stor tålmodighetsprøve. Man tilbringer time på time i elva og likevel kan det ta dager og uker før laksen endelig biter. For de fleste sportsfiskere er imidlertid laksefiske mye mer enn selve fangsten. Spenningen når laksen endelig biter, fantastiske naturopplevelser, muligheten til å koble ut en hektisk hverdag, samt utfordringen i seg selv er noen av det som gjør dette sportsfiske så fasinerende.

Laksefiske stiller forholdsvis store krav til fiskeutstyret. Er du så heldig å få en fin laks på kroken, vil du oppdage at utfordringen din knapt har begynt. Det stilles store krav både til fisker og fiskeutstyr under kjøring og landing av laks. I artikkelen Fiskestenger til laksefiske kan du lese om kvaliteter og egenskaper som er viktige for en slik fiskestang. Det er også viktig at du benytter en fiskesnelle med god og jevn brems.

Dette påvirker dine muligheter under laksefiske

Årstid, vanntemperatur, tid på døgnet og ikke minst vannføringen i elva er forhold som i stor grad påvirker dine muligheter og valg under laksefiske. Når issmelting og nedbør fører til at vannstanden i elva stiger vil du ofte oppleve at laksefiske blir betraktelig bedre. Laksen som har samlet seg utenfor elvemunningen vil da begynne å bevege seg oppover elva, og denne laksen er ofte lettere å fiske enn den som har stått lenge i elva. Oppgang av ny fisk betyr også at det blir uro og endringer for laksen som allerede står der. Mange av disse fiskene vil nå bevege seg videre oppover i elva. I de nederste delene av en lakseelv vil du også kunne oppleve litt av denne flom-effekten som følge av tidevannet. Ved høy vannføring vil laksen ofte søke seg til de rolige delene av vassdraget.

Hva er de vanligste utfordringene med laksefiske?

Lav vannføring og høy temperatur i vannet betyr store utfordringer for en sportsfisker, og du vil bare unntaksvis oppleve oppgang av ny fisk under slike forhold. Laksefiske krever da både tålmodighet og oppfinnsomhet. Forsøk å variere farger og form på fiskeredskapen din. Ved elvefiske under disse forholdene medfører sol og klart vær en ekstra stor utfordring. Du bør da begrense fisket til den tiden av døgnet hvor sola ikke lyser opp elva. Laksefiske rundt soloppgang og solnedgang vil vanligvis gi de beste mulighetene for sportsfiske i en liten og klar elv.

Som du muligens er klar over tar ikke laksen til seg næring så lenge den oppholder seg i elva. Slik sette skulle det være umulig å drive sportsfiske etter elvas konge. Det finnes litt forskjellige oppfatninger om hvorfor laksen likevel biter på fiskeredskapen vi presenterer. Det hevdes at den biter av ren refleks, at den biter som følge av aggresjon og at den biter fordi det er en naturlig reaksjon som henger igjen fra tiden den levde i elva som yngel. Jeg har som alle andre mine teorier om dette, men den diskusjonen får være til en annen anledning. Det viktige i denne sammenheng er at laksen biter når den er i elva.

Slukfiske etter laks

Vi skal nå se litt nærmere på slukfiske etter laks. Det vil først og fremst si kasting med spinnere og sluker. Spinneren kan med fordel fiskes på to forskjellige måter under laksefiske. Kast spinneren oppstrøms og sveiv så inn med strømmen. Spinneren vil da synke forholdsvis dypt ned i elva, hvor den vil fiske effektivt. Du kan også kaste på tvers av elva, eventuelt litt nedstrøms. Da vil spinneren fiske skrått over elva mot din elvebredd. Vær oppmerksom på spinnerens egenskaper. Skal du sveive spinneren inn nedstrøms bør du bruke en spinner som er utformet med tanke på et slikt fiske. Tradisjonelle spinnere vil på grunn av vekten i bladene ofte ha problemer med å spinne riktig under et slikt laksefiske, men de egner seg godt til mer tradisjonelle kast på tvers av elva.

Hvordan bruke sluk på laksefiske?

En sluk kastes gjerne på tvers av strømmen, slik som tradisjonelle spinnere. Ved laksefiske når vannstanden er lav vil det ofte svare seg å kaste sluken litt nedstrøms. Der forholdene tilsier det bør du også forsøke å kaste sluken oppstrøms, for så å sveive inn med en gang den treffer annet. Generelt sett egner forskjellige skjesluker seg best for laksefiske i en rolig elv med lav vannføring fordi bæreflate da er en viktig faktor. Er du heldig og opplever laksefiske under høy vannføring vil slanke og relativt tunge sluker vanligvis gi best resultat. Men husk, ingen regel uten unntak.

Hvilke sluk skal jeg bruke?

Under slukfiske er det viktig å tilpasse sluker og spinnere til de forholdene du fisker under. Form og størrelse bør tilpasses hastigheten på strømmen og den dybden du antar laksen står på. Du kan også justere dybden du fisker på ved hjelp av fiskestangen. Løft stangtuppen for å fiske ette laks som står høyt i vannet og senk den for å presentere sluken på dypere vann. Det vil ofte lønne seg å forsøke forskjellige fargevarianter under laksefiske. Les gjerne artikkelen Fiskeutstyr til sportsfiske.

Markfiske er et godt alternativ

Markfiske har lenge vært en populær fiskemetode blant mange laksefiskere. En dyktig markfisker vil ofte kunne få fangster som overgår de beste fluefiskere, samtidig som prestasjon og teknikk kan være like imponerende. Dessverre er markfiske sterkt regulært i mange vassdrag, så du må alltid sjekke lokale regler og forskrifter før su starter laksefiske med mark.

Dersom du slipper en meitemark ut i elven vil den flyte nesten vektløst nedover med strømmen. Under laksefiske med mark bør målet være å imitere en slik naturlig situasjon. Med andre ord bør du lede marken nedstrøms med naturlige bevegelser. Marken kan også plasseres rett foran laksen på en unaturlig måte. Gjentas dette om og om igjen vil ofte laksen hugge i ren irritasjon.

Konklusjon

Ved laksefiske brukes det enten mark og dupp eller mark og søkke. Ved bruk av dupp må du tilpasse lengden på fortommen til dybde og strøm i elva. Ved sterkere strøm kan et lite søkke plassert på fortommen være en god ide. Laksefiske med mark og dupp egner seg best når det er forholdsvis rolige forhold i elva. Du kan kaste oppstrøms eller tvers over elva. Det viktigste er å holde fiskesnøret stramt slik at du kan kroke laksen når den napper. Fiske med dupp og flue er også et alternativ under laksefiske. Dette gir mange muligheten til å fiske med flue uten å investere i dyrt fiskeutstyr, men det kan ikke sammenlignes med tradisjonelt fluefiske.

Nyttig om ørretfiske med sluk og spinner

Mark og søkke kan du bruke til laksefiske under de fleste forhold, men dette sportsfiske er avhengig av en viss bevegelse i elva. Juster vekten på søkket etter hastigheten på strømmen og dybden i elva. Avstanden mellom søkke og kroken bør bestemmes av forholdene, men sørg for at avstanden ikke er for lang.

Nyttig om isfiske

Det er en grunn til at laksen kalles elvas konge. Det er en usedvanlig sterk fisk som vil by deg på en skikkelig kamp etter at du har kroket den. Når du kjører en laks er det derfor viktig å være oppmerksom. Hold hele tiden fiskesnøret stramt, og vær alltid oppmerksom på om bremsen er riktig innstilt. En fiskesnelle med jevn og god brems er således viktig under laksefiske. Her finner du noen nyttige fisketips.