Både makrell og sei er fisker som vanligvis lever i store stimer, men der slutter også likheten. Makrellen er en hurtigsvømmende fisk som vandrer over store områder. Når vanntemperaturen ved kysten synker, trekker makrellen ut på store dyp i Skagerak og Nordsjøen. Den vandrer igjen inn mot kysten når vanntemperaturen stiger. Sommer og tidlig høst er den klart beste tiden for makrellfiske.

Mest makrell finner du på Sørlandet, Østlandet og Sør-Vestlandet. Makrellen er i konstant bevegelse og du finner den i alle vannlag. Den går ofte høyt i vannet slik at du kan se den på lang avstand når store stimer slår i vannskorpen.

Makrellen er en populær matfisk

Makrellen er en populær fisk. Den egner seg veldig godt som matfisk, og kan spises kokt, røkt eller stekt. Min favoritt er sprøstekt makrell med rømme og agurkdressing. Makrellen kan bli opp mot 3 kilo, men vanligvis finner du den ikke over kiloet. Sportsfiske etter makrell er definitivt mest underholdende med flue eller lett slukstang fra land. Makrellen er usedvanlig sterk i forhold til størrelsen og et eksemplar på 5-600 gram vil gi deg skikkelig motstand under inn sveiving samt under landing, forutsatt at du bruker lett fiskeutstyr.

Makrellfiske fra båt kan ofte gi vanvittige mengder med fisk, men som sportsfiske gir det forholdsvis dårlig utbytte. Når du får makrell på alle kroker med en gang du slipper ut fiskesnøret, er mye av utfordringen borte. Ofte opplever jeg at det er vanskelig å fiske effektivt etter torsk og sei når makrellen invaderer fjordene våre. Det er da vanskelig å få fiskeredskapen forbi makrellen.

Dorging etter makrell kan imidlertid være en fasinerende form for fiske. Spesielt gjelder dette tidlig på året, før makrellen har startet sin vandring i fjordene. Trange sund, holmer og skjær ut mot havet, vil gi gode muligheter for makrellfiske tidlig på våren.

Makrellen biter på det meste

Makrellfiske stiller få krav til utstyret, samtidig er det en grei måte å skaffe seg erfaring på. Vår oppfatning er at makrellen biter på det aller meste, så bruk de fiskeslukene og det opphenget som du allerede har til annet fiske. Fiskeutstyr for makrellfiske bør ikke være for stort og tungt.

Sei – en utmerket matfisk du finner nesten overalt

Du finner sei nesten overalt i sjøen. Den beveger seg tett opp mot land og ut på de store dypene. Det er gjerne der du finner storseien. Sei er en ypperlig matfisk som kan bli over 20 kilo. Den er i tillegg sterk, noe som medfører at den gir deg skikkelig motstand. Både seien sin størrelse og styrke kan du sammenligne med laksen. Alle årstidene egner seg bra for sportsfiske etter sei. Sensommeren og høsten er den aller beste tiden, spesielt gjelder dette for storseien.

Sei er som nevnt en stim fisk, men den beveger seg mye mindre en makrell. Får du først en sei, vil du vanligvis få flere på samme fiskeplass. Gode fiskeplasser for sei bør du derfor avmerke og huske. Du kan få seien på samme sted år etter år. Når seien først biter, så biter den ofte på alt. Blanke sluker fungerer bra for kastefiske ved kysten. Ved fiske fra båt bør du bruke en tung pilk og opptil seks oppheng. Bruk gjerne gummimark, jigger eller små fiskeimitasjoner.

Fisk sei fra båt for å få de store

Ved sportsfiske etter sei fra land kan du av og til oppleve at fisken er relativt liten, men også her er det fullt mulig å få større fisk. En sei på 2-3 kilo vil gi deg en utrolig opplevelse. Bare pass på at du ikke bruker for kraftig fiskeutstyr. En fiskestang beregnet for lett laksefiske egner seg bra.

Ekkolodd en fordel når du fisker fra båt. Grunner som ligger på 50 meter og dypere er ypperlig for seifiske. Der er en stor fordel med litt tidevannsstrøm eller en fin bris. Når båten driver over grunnen får du fisket effektivt over et stort område. Er strømmen alt for sterk vil du imidlertid drive for fort. Da blir det vanskelig å fiske effektivt på større dybder. Dersom du ikke finner seien bør du prøve å legge båten forskjellige steder i forhold til grunnen. Da vil du kunne fiske effektivt på alle sidene av denne.

Selv om seien kan bite mange forskjellige steder, kan den være vanskelig å finne. Dette gjelder spesielt for storseien. Å jakte på denne er ofte en utfordring som krever stor tålmodighet. Når storseien først biter er belønningen tilsvarende stor. Å dra opp 4-5 seier på 3-4 kilo samtidig, er en fasinerende opplevelse som du ikke glemmer med det første. Men, drømmen er naturligvis å få den virkelig store…

Les mer nyttige artikler