Mange sportsfiskere har i dag stort fokus på nytt utstyr, nye metoder og ny teknologi. Flott og kostbart fiskeutstyr er for mange det store målet. Ørretfiske med meitemark er på mange måter en motvekt til det utstyrsjaget vi opplever. Med forholdsvis enkelt og rimelig utstyr vil meitefiske etter ørret ofte gi bedre fangst enn noen annen fiskemetode. I denne artikkelen skal vi se nærmere på ørretfiske med meitemark. Et sportsfiske som både er effektivt og spennende.

Meitemark kan man benytte nesten uansett hvor man bedriver ørretfiske. Ved hjelp av forskjellige metoder er det mulig å presentere marken på de aller fleste fiskeplasser. Ved å benytte forskjellige typer dupp eller søkker er det mulig å tilpasse seg forholdene både i elver, små bekker, samt mindre vann og større innsjøer.

Mann som står ved havkanten og fisker

Ørretfiske med dupp
Mange av oss har fått sine første erfaringer med ørretfiske på denne måten. Som barn var det spennende å følge med duppen og vente på napp, en spenning som ikke har blitt mindre med årene. Flere faktorer vil påvirke hvilke metoder som gir best resultater og som kjent finnes det ingen fasit når vi snakker om sportsfiske. Likevel vil litt grunnleggende kunnskap øke mulighetene til å lykkes som sportsfisker, noe som i stor grad også gjelder for ørretfiske med meitemark.

Det finnes mange forskjellige dupper å velge mellom og det beste rådet vi kan gi er å velge dupp som er tilpasset forholdene der du skal bedrive ørretfiske. Størrelse, vekt og form på duppen vil påvirke så vel kaste som flyteegenskaper. En forholdsvis stor dupp er et naturlig valg dersom man er avhengig av lange kast. Ved ørretfiske under rolige og klare forhold er ofte fisken lettskremt og da vil en liten og smal dupp ofte være det beste valget. Det fordi den naturligvis vil bevege seg roligere gjennom vannet.

Vanligvis fester man fortommen i et øye på undersiden av duppen. Lengden på fortommen bør bestemmes av hvor dypt man ønsker å fiske, samt av forholdene der man fisker. Man kan også velge å feste et eller flere søkker på fortommen. På den måten kan man regulere hvor dypt man fisker, samt hvor høyt duppen skal flytte. En meitemark som oppfører seg mest mulig naturlig vil gi best muligheter til fisk og således bør dette være målet for meitefiske. Slipp en mark ut i en elv eller et vann og følge dens bevegelsesmønster, så får du en ide om den (teoretisk) optimale måten å fiske meitemark på.

Selve ørretfiske bør også tilpasses lokale forhold. I fjellvann og innsjøer vil en fin bris gi ypperlige forutsetninger for et vellykket meitefiske. Noen velger å la duppen drive fritt så lenge som mulig, mens andre konstant sveiver sakte inn. Vårt tips er å sveive inn en god meter om gangen. I mellomtiden kan duppen gjerne få drive med vind og bølger i opptil fem minutt. I elver og små bekker må man ofte benytte et lite søkke litt ovenfor marken, men dette må man forsøke å tilpasse strøm og dybdeforhold. Deler av en elv med rolig vannføring egner seg ofte ypperlig til ørretfiske med dupp.

Ørretfiske med mark og søkke
Også ved denne formen for ørretfiske bør man tilpasse utstyr og metode til lokale forhold, samt til hvor aktivt man ønsker å fiske. I innsjøer og fjellvann er det vanlig å benytte søkke dersom man skal bedrive såkalt bunnfiske. Det enkleste et da å feste søkket helt i enden av snøret. Krok og mark fester man så i en opphenger litt ovenfor. Denne avstanden bør man først og fremst tilpasse bunnforholdene, men husk at for stor avstand vil vanskeligjør lange kast. Søkke legger seg på bunnen og man bør sørge for å holde snøret stramt. Et slikt søkke kan gjerne ha litt vekt, spesielt dersom man ønsker lange kast.

En passiv form for ørretfiske er å la utstyret ligge slik. Man bør trekke opp utstyret for å sjekke meitemarken med jevne mellomrom, men bortsett fra det kan man sette seg godt til rette og følge med stangtuppen. Artikkelforfatteren har selv forsøkt denne formen for ørretfiske flere ganger, og i noen situasjoner kan det fungere utmerket. Når kompisgjengen samles rundt bålet og det sosiale er viktigst, så er for eksempel dette en ypperlig fiskemetode. Denne metoden gir imidlertid ikke noe effektivt ørretfiske og i lengden kan det bli riktig så kjedelig. Ved å sveive rykkvis inn langs bunnen vil man oppleve et mer aktivt og effektivt ørretfiske. Sveiv inn om lag en meter og vent et par minutter før en ny meter sveives inn.

Denne metoden kan også benyttes til ørretfiske i elver og små bekker, men det er ikke noe vi vil anbefale. Et søkke som driver med strømmen vil være å fortrekke på slike fiskeplasser. Vekten på søkket må naturligvis tilpasses strøm og dybdeforhold. En meitemark som flyter naturlig med strømmen, like over bunnen vil ofte være det optimale. Ved liten strøm, samt i små bekker er det ikke alltid et søkke er nødvendig. Så lenge man ikke har behov for kastelengde er dette en effektiv form for ørretfiske, som virkelig er “back to basic”. Krok og mark får drive med vann og strøm, mens man følger nøye med og holder stramt snøre.

Ørretfiske skal være kjekt
Det viktigste er at man velger en metode som man selv trives med. Ørretfiske skal være kjekt. Det finnes svært mange metoder og muligheter som ikke er nevnt i denne artikkelen. Man kan for eksempel feste marken på en fortom bak en skjesluk eller direkte på selve sluken. Egentlig er det bare fantasien som setter grenser for hvordan man kan rigge til utstyret, Velg en form for ørretfiske du trives med og som du har tro på.

Vi avslutter med et par tips om ørretfiske. For det første bør man alltid fiske med en mest mulig levende meitemark. For at marken skal friste fisken bør den med andre ord se frisk og livlig ut. Det vil si at den bør byttes ut med jevne mellomrom. En mark bør ikke tres på kroken som en pølse. Ved å feste marken på flere og mindre punkter vil den fremstå som mer fristende. En meitemark skal fremstå som nettopp det og ikke som et stykke kjøtt. For det andre bør man alltid bevege seg forsiktig under ørretfiske. Ørreten er en svært var fisk og skygger, raske bevegelser, samt lyder vil skremme den. Spesielt under lyse og klare forhold bør man skjule seg best mulig under ørretfiske.

Populære artikler om sportsfiske.