I de fleste områder er det mulig å drive sportsfiske etter torsk hele året. Torskefiske fra båt er ofte effektivt, men du kan også få gode fangster fra land. Kysten med sine strender, svaberg, skjær og brygger gir uendelige muligheter for godt torskefiske.

Det er både forskjeller og likheter mellom torskefiske fra båt og fra land. Hvordan kan du lokke torsken til å bite? Hvor bør du fiske etter torsk? Hvordan påvirkes torskefiske av tidevann, vanntemperatur og andre ytre forhold?

Sørg for at du har kasteteknikken i orden

Ved torskefiske fra land er kasteegenskaper en viktig forutsetning. Det å kunne prestere presise kast er nødvendigvis ikke så viktig, men lengden på kastene vil ofte være avgjørende. En slukvekt opp mot den maksimale kastevekten for din fiskestang vil hjelpe deg til å prestere lange kast. Ellers er det som med annet sportsfiske, øvelse gjør mester.

Du kan fiske torsk fra land hele året, men når vannet er på det varmeste vil ofte større fisk trekke ut på dypere vann. Da bør du oppsøke fiskeplasser som lar deg kaste sluken på steder hvor vannet er dypt. Om natten kommer imidlertid større torsk inn på grunnere vann, også på sommeren. Da gjelder det å fiske forsiktig og begynne med områdene nærmest deg. Torsken trives veldig godt blant tang og tare, steder som det ofte er vanskelig å fiske effektivt. Dersom du er villig til å miste noen sluker på torskefiske i slike områder, vil belønningen ofte være fine fangster.

Sjekk denne greie videoen om kasteteknikk:

Torsken trives på bunnen

Når du fisker etter torsk fra land vil det vanligvis lønne seg å kaste lengst mulig for så å la sluken synke mot sjøbunnen. Der er først og fremst langs bunnen torskefiske foregår. Sveiv så sluken rykkvis inn, nærmest som en form for pilking. Å fiske effektivt etter denne fisken betyr at du må akseptere risikoen for at sluken av og til setter seg fast i bunnen.

Det finne et stort utvalg av sluker som egner seg for torskefiske. Både skjesluker og mer kompakte sildesluker har vist seg å være effektive torskesluker. Personlig foretrekker jeg kompakte sildesluker til dette sportsfiske. Slike sluker lar deg prestere lengre kast, noe som ofte er avgjørende. Jensen pirk er et ypperlig valg, men det finnes også mange andre alternativ. Det viktigste er at du varierer med forskjellige farger dersom torsken ikke biter. Oppheng kan gi deg en ekstra fordel under torskefiske fra land, men vær oppmerksom på at bruk av jigger, gummimakk og lignende oppheng vil kunne redusere kastelengden. Mer om å fiske torsk fra land.

Fiske fra båt for flere muligheter

Ved torskefiske fra båt åpner det seg flere muligheter. Den store fordelen med sportsfiske fra båt er naturligvis at du kan oppsøke de beste fiskeplassene. Som nevnt foretrekker torsken forholdsvis kaldt vann. Fordelen med å kunne fiske fra båt blir dermed ekstra store om sommeren, og det er ved torskefiske fra båt de største fiskene tas.

For å kunne utnytte fordelene ved en båt er ekkolodd og et oppdatert draft (sjøkart) en stor fordel. Bruk disse hjelpemidlene til å finne bunnforhold som egner seg for torskefiske. Små grunner samt større og mindre skråninger i sjøbunnen vil alltid tiltrekke seg torsk. Stort sette vil alle større ujevnheter på en ellers jevn sjøbunn øke mulighetene for en vellykket fisketur. Bruk den tiden som er nødvendig for å lokalisere gode fiskeplasser, dette er nemlig ofte den største utfordringen når det gjelder sportsfiske etter torsk.

Torsken er ikke like selektiv i matvalget som for eksempel laks og sjøørret men det betyr ikke at den er enkel å få til å bite. Den vanligste metoden for å få lokke torsken er pilkefiske. Dette er i utgangspunktet et enkelt sportsfiske som alle kan mestre. Du slipper ganske enkelt pilken ned til bunnen og starter pilkingen.

Tilpass pilken ettter forhold

Det er imidlertid mye du bør gjøre for å øke dine muligheter under pilkefiske etter torsk. For det første bør du bruke en pilk som er tilpasset de ytre forholdene. Dersom båten driver raskt på grunn av vind og strømninger i sjøen må du bruke en forholdsvis tung og kompakt pil. Dersom du bruker for lette pilker vil fiskeredskapen din befinne seg for langt ifra båten, noe som vanskeliggjør kontakt med bunnen og eventuelle fisk som napper. Ved roligere forhold kan du variere mer og gjerne bruke en lettere pilker med større bevegelse.

Når du driver torskefiske fra båt vil bruk av oppheng øke dine muligheter til å lokke fisken. Bruk fra to til fire oppheng som fester ovenfor pilken. Gummimakk er tradisjonelt et oppheng som brukes mye under torskefiske. I dag finnes det imidlertid så utrolig mange oppheng å velge blant at det er vanskelig å komme med bestemte råd. Forsøk gjerne litt forskjellige varianter og se hvilke som egner seg best for deg. Min personlige favoritt er forholdsvis små jigger som minner litt om fluer. Både når det gjelder pilker og oppheng er det viktig med et variert utvalg. Du skal kunne tilpasse fisket ditt til forskjellige forhold, samtidig som variasjon ofte er nøkkelen til et vellykket torskefiske.

Lokale forhold spiller inn – som alltid

Bruk av agn kan gi torskefiske en ekstra dimensjon og øke dine muligheter til gode fangster. Du bruker da et søkke som du tilpasser avdrift og dybde samt agnkroker som tilpasses størrelsen på torsken du jakter. Du kan også feste agnet på selve pilken. Torsken er som nevnt ikke spesielt kresen så de fleste typer agn kan brukes.  Reker gir ofte de beste resultatene under torskefiske, men børstemark og makrell er også alternativer vi anbefaler.

Lokale forhold vil ofte være avgjørende for dine muligheter under torskefiske. Noen steder vil tidevannet i stor grad påvirke sjøfiske mens flo eller fjære spiller liten rolle andre steder. Hva torsken hovedsakelig spiser samt plassering av skjær og grunner er eksempler på andre lokale forhold av betydning. Undersøk gjerne med andre lokalkjent fiskere for tips om torskefiske i ditt nærområde. Etter hvert vil du tilegne deg dine egne erfaringer som du så kan bruke til å forbedre ditt torskefiske.

Blant annet i Storbrittania er torskefiske fra land veldig populært. Med vadebukser og kraftige stenger er ofte målet å kaste så langt som mulig.