Det finnes mange måter å fiske på, men haspel og flue er blant de mest utbredte og vanligste fiskemetodene i Norge. Begge metodene krever en viss teknikk, men til syvende og sist handler det om personlige preferanser og hvor du skal fiske.

Skal du fiske innenlands eller i elever etter laks? Da vil fluefiske være det beste alternativet. Det er også mulig å fiske innenlands med haspel, men som regel er det fluefiske som blir brukt for å fange ørret og lignende. Haspel egner seg best til kystfiske eller fiske fra båt på havet.

Hva er en haspel?

Når du ser for deg en fiskestang, er det nok en haspelstang som først kommer til tankene. Dette er Norges mest solgte fiskestang og her henger snellen under stangen når du fisker. Haspel er den mest vanlige måten å fiske på og metoden bruker en stang, snelle, sluk og snøre.

Haspel går ut på at du kaster agnet ut i vannet og deretter sveiver du innover. Når du sveiver, vil du lokke fiskene på kroken. Her er det viktig å ha god kasteteknikk, men de aller fleste kan lære seg å fiske med denne metoden. Haspelstenger blir ofte brukt til fisking fra båt.

En haspelstang har snøret og ringene på undersiden av stangen og benytter seg av en haspelsnelle. Denne fiskemetoden blir ofte brukt av de som skal drive med kystfiske eller fiske ut på havet. Her er kastelengden en viktig del, og derfor blir slike stenger ofte brukt

Hva er fluefiske?

Fluefiske er en annen form for sportsfiske. Ofte ser vi at fluefiskere først har prøvd seg på haspel, for deretter å gå over til flue. Det er også mulig å starte direkte med fluefiske og dette er populære måte å fiske både laks og ørret på.

I motsetning til haspel, vil det være snøret som avgjør vekten på fluefiske.

Med haspel er det gjerne agnet som avgjør hvor godt kaste blir, men i fluefiske er det altså vekten på snøret. Fluefiske krever en helt annen teknikk en haspel, og er det veldig viktig at teknikken sitter godt slik at ikke fisken blir skremt. Til fluefiske trenger du en fluestang, flue/agn, flueline og snelle.

Fluefiske kan bli gjort hvor som helst, så lenge det forekommer fluer naturlig på overflaten i vannet. Som regel blir fluefiske gjort i innsjøer, elver og bekker, men du kan også drive med fluefiske langs kysten. Her handler det om presise kast og god konsentrasjon.

Når du skal kjøpe deg en fluestang kan du velge mellom en enhåndsstang eller en tohåndsstang. Disse kommer i forskjellige lengder og klasser. Klassene er ikke delt inn etter kastevekt, slik som med haspel, men er basert på en AFTM-skala. Denne sier noe om hvilke fisk du skal jakte på, hvor du skal fiske og størrelsen på fiskene. Vanligvis sier vi at desto høyere verdi stangen har, jo sterkere er den.

Haspel eller flue til barn?

De aller fleste barn prøver seg først og fremst på haspelfiske. Her kan de fiske fra bryggen og det finnes mange gode junior fiskesett for denne målgruppen. Det er også mulig å lære barn fluefiske og dette kan de få mye glede av. Hvis du bor innenlands, vil nok fluefiske være det beste alternativet. Bor du langs kysten kan haspel være et godt valg.

Mange tenker gjerne at fluefiske er mer vanskelig enn haspel, men dette stemmer nødvendigvis ikke. Begge fiskemetodene krever en viss teknikk, men fluefiske er en hakket mer kompleks fiskemetode. Likevel er viktig å tenke på at barn lærer fort, gjerne fortere enn de voksne.

Hvis du fisker selv, er det lurt å lære barnet opp i den metoden du bruker mest. Da kan dere bruke tid sammen og det vil være mer motiverende for barnet. Hvis du selv er usikker på hvilken metoden du skal gå for, kan du tenke gjennom hvor du kommer til å fiske mest og hvilken type fisk du ønsker å jakte på.

Oppsummering

Fluefiske og haspel er to forskjellige måter å fiske på. Dersom du skal kaste langt med fluefiske, kreves det en del trening. Her er det vekten på snøret som avgjør kastet og det kreves en presisjon for å mestre teknikken. Det er enklere å kaste langt med haspel, ettersom det er agnet som avgjør kastelengden.

Hvilken metode som passer best for deg, vil avhenge av hva du ønsker å fiske. Dersom du bor langs kysten og vil fiske i havet, er haspel et godt valg. For de som bor innenlands med gode elver og innsjøer, vil fluefiske være det letteste og mest tilgjengelige alternativet. Begge metodene krever trening og teknikk, og derfor handler det til syvende og sist om smak og personlige preferanser.