For mange fluefiskere er det spennende å prøve ut forskjellige typer fluer, dette er jo tross alt essensen i selve fluefiskingen. Fluen er det som avgjør om fisken biter på eller trekker seg unna, derfor er det viktig å velge riktig type flue for ditt fiskeformål.

Vi deler i hovedsak fluer inn i to ulike kategorier: Våt og tørr. Tørrfluer flyter på toppen av vannoverflaten, mens våtfluer vil synke og legge seg under overflaten. Tørrfluer er derfor designet for å være lette, mens våtfluer vil oppleves mer kompakt og ofte tyngre.

Tørrfluer blir brukt i ferskvann til ørretfiske, og skal imiterer fluer som legger egg, har klekt eller holder på klekke. For at tørrfluen skal klare å flyte på overflaten av vannet, komme de gjerne med «hackle» eller en bust. Ofte må tørrfluer impregneres slik at de skal holde seg flytende lengre.

En tørrflue er designet for å ligne på døgnfluer, biller, maur, vårfluer, steinfluer, landinsekter eller andre insekter med to vinger, ofte fjærmygg. For at det skal virke som om fluen flyter naturlig, er det veldig viktig at snøret ikke drar i fluen.  Dette kan skremme bort fisken og virke mot sin hensikt.

Hvilke flueliner bruker jeg til tørrfluer?

Som med alt utstyr til fluefiske, er det viktig at delene passer sammen. Når du skal fiske med tørrfluer er det også viktig at fluelinen er kompatibel med agnet. Ettersom fluen skal flyte på overflaten, må også snøret kunne flyte uten å synke. Fluen må være  bundet på riktig måte slik at den flyter godt.

Ofte pleier tørrfiske å gå ut på at du kaster på fisk som vaker i vannet. Da er det veldig viktig at alt er lagt til rette for optimal tørrfiske, slik at ikke fiskene skygger unna. Uansett om du fisker i blinde eller med en strategi, bør du ikke kaste alt for mye. Dette kan nemlig resultere i at du skremmer bort fisken.

Hvordan kaste med tørrflue?

Når du kommer til et fiskested, bør du sette av litt tid til å observere området. Finn gjerne en fin strøm eller kulp som utmerker seg ekstra, og se an forholdene. Her lønner det seg å kaste lite og kort, og gjerne jobbe seg utover i vannet. Et kort kast vil gi deg mye mer kontroll på tørrfluen. Dette gir deg også muligheten til å se hvordan fluen oppfører seg i forholdene.

Star gjerne med korte kast slik at du kan korrigere driften til fluene videre utover i vannet. Husk at dersom du kaster langt ut, kan snøret også bli påvirket av det som skjer i vannet. Det finnes mange vanndag og strømmer som ikke er synlig på overflaten, men disse kan være med på å bevege snøret og skremme bort fisken. Dette er særlig viktig å tenke på dersom du tørrfisker i en elv.

Hvordan presentere tørrflue?

For mange lønner det seg å rolig presentere tørrfluen til fisken. Dette går ut på at du kaster bort fra vakende fisk, slik at fluen får tid til å justere seg i vannet før den driver videre inn i synsfeltet til fisken. Hvis du merker at fisken ikke tar imot fluen, gjelder det å ha is i magen.

Ikke dra inn snøret for fort før du gjør deg klar til et nytt kast. Da vil snøret som ligger i vannet kunne skremme fisken, og du vil miste en ny sjanse. Generelt sett bør du aldri rive snøret opp fra vannet. Dette er særlig viktig dersom elven eller vannet er helt stille. For å lykkes med tørrfluer er det essensielt å være tålmodig og tre varsomt.

Oppsummering

Tørrfluer blir brukt til det som kalles tørrfluefiske. Da bruker du fluer som ligger eller flyter på toppen av vannfilmen. Tørrfiske blir gjort når fisken vaker og skal opp for å spise. Som regel skjer dette når larver holder på å klekke, eller når andre fluer legger egg. Det er i tillegg insekter som faller ned på overflaten å dør, og disse er fisken på jakt etter.

Ørret er en særlig populær fisk å jakte etter på tørrfiske. Men i teorien kan du fiske hva som helst så lenge det klekker eller vaker. Det er dog viktig å velge riktige fluer og tenke gjennom hva fisken spiser. Ørreten spiser for eksempel ulike fluer, avhengig av hvor den befinner seg og hvilken årstid det er.

Når du kommer til et nytt fiskested, må du sette av tid til å observere omgivelsene. Hva ligger på vannoverflaten fra før av? Gå gjennom tørrfluene dine og finne en som ligner både i utseende og størrelse. Slik lykkes du med tørrfluefiske.

Hvis du er interessert i å lære mer om fluer så kan vi anbefale deg å lese deg opp på fluebinding. Dette kan gjøre at du får en bedre forståelse av hvordan fluer fungerer.