Både ved havfiske og ved andre former for sjøfiske er bruk av agn en effektiv fiskemetode. I denne artikkelen ser vi nærmere på forskjellige typer agn, samt fordeler og eventuelle ulemper ved disse. Årstid, lokale forhold, tilgang på agn, samt hvilke fisk du er ute etter, vil være avgjørende for hvilket agn som egner seg best. Som en generell regel vil det svare seg å velge agn som fisken har naturlig tilgang til og som den faktisk spiser.

Makrell

Makrell benyttes ofte som agn til sjøfiske. Spesielt ved havfiske er makrell effektivt, men dette er et agn som stort sett kan benyttes til alle former for sportsfiske i saltvann. Fordelene med å benytte makrell som agn er mange, og strengt tatt behøver man ikke annet agn til havfiske. I flere måneder av året er makrell lett tilgjengelig og man kan uten problem fylle opp fryseboksen med agn. Les gjerne om makrellfiske. Å kjøpe makrellfilet i butikk anbefales ikke brukt som agn, da lukt nesten er fraværende. En annen fordel er at makrell sitter godt på kroken. Det er spesielt viktig ved havfiske på litt større dyp. Skinnet på makrell er mest slitesterkt nær halepartiet.

Makrell er også lett å dele opp slik at man kan variere form og størrelse etter behov. Små strimler som festes under pilken er et godt eksempel. De fleste arter kan fiskes med denne metoden, men spesielt til havfiske etter kveite, lange og steinbit er dette noe som anbefales. Det aller viktigste er tross alt fiskeegenskapene til et agn og for makrell er disse utmerket. I tillegg til fordelene nevnt ovenfor avgir makrell mye og god lukt. Flere arter kan lukte makrell agn på lang avstand. Spesielt ved havfiske fra oppankret båt er dette en stor fordel.

Makrell egner seg også godt til agnfiske fra land. Muligheten til å forme agnstykker slik man ønsker er en stor fordel som gjør det mulig å benytte dette som agn til de fleste fiskemetoder. Vær oppmerksom på hvordan du behandler makrell som skal benyttes til agn. Ideelt sett skal man benytte makrell som holder tilfredsstillende kvalitet også som matfisk. Både til havfiske og sjøfiske fra land anbefales makrell som agn. Spesielt til havfiske er dette som nevnt en sikker vinner.

Reker

Reker kan brukes som agn både til havfiske og til sjøfiske fra land. Faktisk er reker også et effektivt agn i ferskvann, men vær da oppmerksom på at det mange steder er forbudt å benytte reker under sportsfiske i ferskvann. Til havfiske er kokte og hele reker effektivt, men man kan også benytte rå reker. Noen velger også å dele opp rekene. Både til sjøfiske fra land, med båt på mindre dyp, samt til havfiske anbefaler vi hele og kokte reker som du kjøper i frysedisken. Ferske reker er kostbare og anbefales av den grunn ikke. Hermetiske reker er et dårlig alternativ fordi disse avgir lite eller ingen lukt, noe som også gjelder for reker i lake/kraft.

De aller fleste fiskearter liker reker og dermed gir dette agnet muligheter til et spennende og variert havfiske. Også ved fiske langs kysten vil reker gi muligheter til å få mange forskjellige arter på kroken. Kombinert med god tilgjengelighet gjør dette reker til et attraktivt agn. Hele året får man kjøpt frosne reker til en rimelig pris. Med reker og makrell som agn vil man være godt utstyrt til havfiske, samt til sjøfiske fra land og ti sjøfiske fra båt. Til havfiske er reker et godt supplement til makrell. Til sjøfiske på dybder fra 20 til 50 meter er etter vår oppfatning reker det desidert mest effektive agnet.

Sei og sild

Både sei og sild benyttes som agn til havfiske. Sild kan på mange måter sammenlignes med makrell. For de fleste er imidlertid tilgangen på sild ikke like god som på makrell. Sild er også vanskeligere å feste skikkelig på kroken. Mange arter setter stor pris på en bit sild og spesielt til sportsfiske etter kveite og flyndre er sild et godt valg. For de aller fleste vil likevel makrell være et bedre alternativ både til kyst og havfiske.

Sei har litt andre kvaliteter og dette er et agn som har vist seg effektivt til havfiske. Sei kan gjerne anvendes på samme måte som makrell og de fleste steder er tilgjengeligheten på småsei svært god. Legg merke till at sei har litt andre egenskaper enn sild og makrell. Først og fremst avgir sei mindre lukt, noe som naturligvis er et minus. Et stort pluss er imidlertid det slitesterke skinnet som sørger for at agnet sitter meget godt på kroken. Dette er en stor fordel ved havfiske på dypt vann. Til sjøfiske fra land vil stort sett makrell være et bedre alternativ enn sei. Det gjelder også for de fleste former for havfiske. Til havfiske etter stor torsk som jakter under stimer med sei er imidlertid sei et naturlig og meget effektivt valg. Til havfiske med pilk er også sei et meget godt alternativ. Strimler med sei er da et godt alternativ til makrell.

Noen spennende alternativ

Børstemark er et agn som kan gi eventyrlige fangster. Det kreves litt innsats for å få tak i dette agnet, men å grave litt i sjøbunnen når det er lavvann vil vise seg vel verdt innsatsen. Nesten alle typer fisk liker børstemark, men (dessverre) egner den seg dårlig til havfiske. Det skyldes til dels at børstemarken sitter dårlig på kroken. Til sjøfiske fra land er imidlertid dette et spennende alternativ som anbefales for deg som vil forsøke noe nytt. Også til sjøfiske fra båt kan dette være et godt alternativ, men da fortrinnsvis på grunt vann. Dersom du er så heldig å oppleve når børstemarken svermer om våren vil du oppleve et virkelig eventyrfiske. Flere arter fråtser da i børstemark og spesielt sjøørret og torsk kan man få i store mengder.

I denne artikkelen kan diu lære litt mer om hvordan du velger riktig type stang: Nyttig om valg av havfiskestenger

I den perioden hvor krabben skifter skall er den et effektivt agn. Torsk og annen fisk jakter da krabbe i områder med tare, gjerne tett opp mot land. I England og Skottland er krabbe et populært agn til sjøfiske om sommeren. Særlig til torskefiske anbefales krabbe som agn, vel å merke på grunt vann. Noen velger å benytte krabbekjøtt som agn, men vi anbefaler bruk av hel krabbe. Til havfiske finnes det bedre alternativ som er enklere å feste på kroken.

Blekksprut er også et agn som er populært i svært mange land. Mange fiskeslag spiser mye blekksprut og følgelig er dette et greit alternativ. Bakdelen med blekksprut er at den avgir lite lukt. Den store fordelen er at den sitter meget godt på kroken og således egner seg godt til havfiske på dypt vann. Blekksprut kan med fordel kombineres med andre typer agn. Kombinert med et agn som avgir mye lukt har men en effektiv blanding til havfiske på alle dyp.

Relaterte artikler om sjø og havfiske: