Her finner du en oversikt med våre mest leste artikler om fiske i saltvann. Fisketips om Havfiske, samt sjøfiske fra land og båt er noe av det du finner informasjon om. Saltvannsfiske byr på svært mange gode muligheter og dette er et fiske som er tilgjengelig stort sett gjennom hele året. Vi du vite mer om ferskvannsfiske så kan du lese denne artikkelen: Info om fiske i ferskvann

Fiske torsk fra land

Å fiske torsk fra land er en populær og lett tilgjengelig fritidsaktivitet som anbefales. Selv den mest uerfarne fisker kan forsøke seg på torsken og selv om du ikke skulle lykkes ved første anledning, er det mange andre fiskeslag som kan bite. Sei og lyr er blant annet vanlige fangster under fiske etter torsk. Å fiske fra land er i utgangspunktet ikke spesielt krevende og du kan få fine fangster med meget rimelig utstyr. Det er imidlertid mye du kan gjøre for å øke mulighetene til fine fangster. Les mer

Seifiske

Sportsfiske etter sei tilbyr deg som fisker muligheter til spennende opplevelser året rundt. Seifiske skiller seg litt ut ved at det ofte er lokalisering av gode fiskeplasser som er den største utfordringen. Denne flotte fisken blir ofte sammenlignet med laks. Kilo for kilo er den nemlig blant de sterkeste fiskene vi finner i våre farvann. Som følge av dette byr seien på et fasinerende sportsfiske. Selv om mindre sei også kan gi deg en fin opplevelse, er det jakten på storseien som for mange er den store drømmen. Les mer

Havfiske

Da skal vi gå gjennom noen av de vanligste fiskeslagene en havfisker er ute etter. Du skal også få tips og råd om hvordan du får de forskjellige fiskene til å bite, samt informasjon om disse. Vi ser nærmere på Brosme, Lange og Sei.Lange utgjør alltid en populær fangst for havfiskere. Den tilhører torskefamilien og kan bli over 40 kilo. Lange er en utpreget bunnfisk som du kan fiske etter hele året. Les mer

Sjøfiske

I denne posten vil jeg konsentrere meg om fiske i sjøen. Det vil si sjøfiske fra land og sjøfiske fra båt. Jeg vil komme tilbake med en egen post om havfiske. I Norge er sportsfiske i sjøen fritt for alle. I tillegg er store deler av kysten isfri hele året. Tar vi med at store deler av befolkningen bor i kystnære områder, så blir resultat at store deler av befolkning har muligheten til å drive sportsfiske hele året. Saltvannsfiske er ikke avgiftsbelagt og det nødvendige fiskeutstyret kan du få rimelig. Sjøfiske er dermed en mulighet som de aller fleste kan benytte seg av regelmessig. Les mer

Makrellfiske

For mange hører lange sommerkvelder, fint vær og makrellfiske sammen. En utsøkt matfisk som alle kan fiske etter er ikke å forakte. Her skal du få noen tips som forhåpentligvis gir deg større utbytte av makrellfiske. Sportsfiske etter makrell er som de fleste vet tidsbegrenset. Den trives best nå vanntemperaturen er høy, noe som gjør makrellfiske til en utmerket sommer aktivitet. Allerede i begynnelsen av april er det mulig å begynne makrellfiske, men da må du vanligvis utenskjærs. Når vi kommer til november er makrellen igjen et sjeldent innslag langs kysten. Les mer

Torskefiske

de fleste områder er det mulig å drive sportsfiske etter torsk hele året. Torskefiske fra båt er ofte effektivt, men du kan også få gode fangster fra land. Kysten med sine strender, svaberg, skjær og brygger gir uendelige muligheter for godt torskefiske. Det er både forskjeller og likheter mellom torskefiske fra båt og fra land. Hvordan kan du lokke torsken til å bite? Hvor bør du fiske etter torsk? Hvordan påvirkes torskefiske av tidevann, vanntemperatur og andre ytre forhold? Les mer

Agnfiske fra Båt

Torsk, brosme, lange, kveite og andre såkalte bunnfisker vil ofte være et ypperlig mål under agnfiske. Hyse og Pigg Hå er også arter som vanligvis tas med agn. Andre arter kan du selvfølgelig også få under agnfiske, som for eksempel storseien. Du kan forsøke denne formen for sjøfiske på alle dybder og til aller årstider. Agnfiske foregår ofte fra en oppankret båt. Man oppsøker da en fiskeplass man vet vil by på gode muligheter og ankrer opp. Les mer

Agnfiske fra Land

Sjøfiske fra land er en svært tilgjengelig form for fiske som stadig blir mer populær. Bruk av agn gir, en for mange kjærkommen variasjon, som gjør sjøfiske enda kjekkere. Agnfiske fra land stiller litt andre krav til fisker og utstyr, men er på langt nær så vanskelig som mange tror. For å kunne kaste lang uten at agnet ødelegges, behøver man en lang og forholdsvis kraftig fiskestang med langsom aksjon(spenst). Les mer 

Agn til Sjø og Havfiske

Både ved havfiske og ved andre former for sjøfiske er bruk av agn en effektiv fiskemetode. I denne artikkelen ser vi nærmere på forskjellige typer agn, samt fordeler og eventuelle ulemper ved disse. Årstid, lokale forhold, tilgang på agn, samt hvilke fisk du er ute etter, vil være avgjørende for hvilket agn som egner seg best. Som en generell regel vil det svare seg å velge agn som fisken har naturlig tilgang til og som den faktisk spiser. Les mer