I denne posten vil jeg konsentrere meg om sportsfiske i sjøen. Det vil si sjøfiske fra land og sjøfiske fra båt. Jeg vil komme tilbake med en egen post om havfiske. I Norge er sportsfiske i sjøen fritt for alle. I tillegg er store deler av kysten isfri hele året. Tar vi med at store deler av befolkningen bor i kystnære områder, så blir resultat at store deler av befolkning har muligheten til å drive sportsfiske hele året. Saltvannsfiske er ikke avgiftsbelagt og det nødvendige fiskeutstyret kan du få rimelig. Sjøfiske er dermed en mulighet som de aller fleste kan benytte seg av regelmessig.

Det finnes både likheter og forskjeller mellom sjøfiske fra land og sjøfiske fra båt. I den første delen skal jeg ta for meg sjøfiske fra båt. Fiske på store dyp i våre mange fjorder har mer til felles med havfiske, og blir således ikke kommentert her. Vi vil i denne posten forholde oss til sjøfiske på relativt grunt vann.

En båt gir deg flere valgmuligheter når du skal drive med sjøfiske. Du får da anledning til å oppsøke små grunner og skråninger hvor fisken beiter. Du trenger ikke store båten for å fiske nær kysten, men vær oppmerksom på vindforholdene. Fiskeutstyr for båtfiske kan du får rimelig. Med en enkel fiskeharpe kan du ofte sikre deg en god fangst. Harpa gir ikke den samme opplevelsen som en fiskestang, men å trekke opp seks fine seier fra 50 meters dyp er likevel en fasinerende opplevelse.

Fiske med fiskestang?

Skal du bruke fiskestang vil vi anbefale en lett havfiskestang. En solid laksestang kan også brukes. Sjøfiske fra båt innebærer at du driver med strømmen og vind. Tilpass vekten få sluk eller søke slik at har god kontakt med fiskeredskapen selv om det er kraftige avdrift. Et drivanker kan benyttes for å redusere avdriften. Du bør definitivt benytte deg av oppheng når du driver med sjøfiske. I dag er tilbudet utrolig stort, så det er bare å prøve seg frem til du finner dine favoritter. Det kan være lurt å bruke små oppheng av forskjellig slag, gjerne små jigger, og antallet bær være 2 -4 jigger. Har du for mange risikerer du fort at de hekter seg sammen. Den store fordelen med oppheng er at den gir deg muligheten til å prøve flere metoder og farger samtidig.

Sluker, pilker og annet utstyr

Sluker og pilker for sjøfiske finnes i et enormt utvalg. Prøv litt forskjellig og finn dine favoritter basert på den erfaringen du gjør deg. Pilker med forskjellige farger, størrelser og vekt bør alltid være med blant fiskeutstyret ditt. Du skal kunne tilpasse deg forskjellige forhold og ved sjøfiske kan disse forandre seg meget raskt (sjekk denne nyttige artikkelen om værtegn). Mer om utstyr for sjøfiske finner du på bloggen Fiskeutstyr.

Skal du fiske fra land er det naturligvis fiskestenger som gjelder. Langs kysten vår finnes det tusenvis av steder som egner seg for sjøfiske og mange av disse kan du fiske fra året rundt. Vær forsiktig på vinteren. Glatte steiner og svaberg kan være glatte og farlige. Fisker du på vestsiden mot havet, må du være oppmerksom på store dønninger. Disse kan være flere meter høye selv i fint vær.

En fiskestang beregnet for laksefiske egner seg veldig godt til sjøfiske fra land. Egenskapene som kreves er de samme. Du kan også bruke oppheng fra land, men da maks ett eller to oppheng. Å bruke oppheng gjør det vanskeligere å utnytte fiskestangens egenskaper når du kaster, så det kan også være greit å droppe oppheng helt på steder der lange og presise kast er nødvendig. Etter min mening bør slukene du bruker være fra 12 til 60 gram, men fra 12- 32 gram vil vanligvis være best egnet. Som ved sjøfiske fra båt er det viktig å ha flere farger blant fiskeutstyret. Dersom fisken ikke biter, vil det ofte svare seg å prøve en annen farge på sluken eller opphenget. Variasjon er en nøkkel under alle former for sportsfiske.

En god håv bør alltid være en del av fiskeutstyret du har med deg. Spesielt viktig er dette ved sjøfiske fra land, der store svaberg, steiner og ulendt terreng kan gjøre det umulig å berge fangsten uten fiskehåv.

Når egner det seg best å fiske?

Tidspunkt på døgnet, og ikke minst flo og fjære kan spille inn på fiskens vilje til å bite. Det er veldig mange meninger om dette teamet. I tillegg er det store geografiske variasjoner. Jeg skal nevne noen av de punktene som har betydning for sjøfiske, men du vil nesten helt sikker oppleve at disse reglene ikke alltid stemmer. Som hovedregel vil jeg ganske enkelt si at du alltid kan få fisk i sjøen.

Flo og fjære er den faktoren som har størst betydning for sjøfiske. Den bestemmer i stor grad retning og fart på vannets bevegelse. De aller fleste er enige om at tidevannet kan ha avgjørende betydning for en god fangst. Erfaringene med når det er best å fiske varierer imidlertid mye. Lokale forhold er her svært avgjørende. Flere steder i Sør-Norge er forskjellen på flo og fjære kun 50cm, mens den i Nord-Norge kan være opptil 300cm. Det beste er å merke seg hvordan tidevannet er når du får fisk. Etter en stund vil du få et greit grunnlag for å avgjøre når det er best å fiske på din fiskeplass.

Tidspunkt på døgnet er en faktor som spiller mindre rolle under sjøfiske. Personlig har jeg likevel oppdaget at jeg får mest fisk på formiddagen. Det har vært slik lenge, så jeg tviler på at det er tilfeldig. Men hvorfor det er slik, og om det kun er en lokal faktor har jeg ingen teorier om. På sommeren kan sjøfiske fra land ofte være best om morgen og kveld siden fisken da trekker inn mot land for å jakte. Du kan få de fleste fiskeslag til alle årstider, men generelt sett er sportsfiske i sjøen ofte dårligst på slutten av sommeren når vanntemperaturen er på sitt høyeste. Makrellfiske er et hederlig unntak.