Sportsfiske kan defineres som en aktivitet du bedriver på fritiden og som hovedsakelig er en hobby. For mange av oss føles det nok likevel mer som en livsstil. Hvis jeg ikke husker helt feil, har sportsfiske sin opprinnelse i Storbritannia på 1800-tallet. Den gang var sportsfiske forbeholdt de rike. Det er først de siste 50 årene at sportsfiske har blitt allemannseie. Etter hvert har de aller fleste fått mer fritid og bedre økonomi. Sammen med bedre og rimeligere fiskeutstyr har dette ført til en enorm utbredelse av sportsfiske. Tilgang til båt og lakselver er fremdeles begrenset for mange. Men så og si alle som ønsker det, har mulighet til å drive med sportsfiske.

Velge fiskeutstyr

Hvilket fiskeutstyr du trenger til sportsfiske avgjøres av formen for fiske du skal bedrive. Fluefiske krever eget fiskeutstyr og er forholdsvis kostbart. Alternativet er å bruke vanlig fiskestang med dupp og flue. Isfiske krever også spesielt utstyr, men dette er mye rimeligere. Mye av fiskeutstyret til sportsfiske kan ellers brukes under flere former for fiske. En solid fiskestang og snelle for tungt laksefiske kan også brukes til sportsfiske ved kysten. En stang og snelle for lett laksefiske kan også brukes ved ørretfiske. Mange av slukene og andre kroker kan også brukes ved flere typer sportsfiske. Jeg vil komme tilbake med en grundigere gjennomgang av fiskeutstyr i en senere post.

Allemannsretten

I Norge står allemannsretten sterkt. Bortsett fra enkelte begrensinger kan du fritt drive sportsfiske i saltvann. Områder nær elvemunninger og oppdrettsanlegg bør du holde deg unna. Det samme gjelder innseilingen til kaianlegg og eventuelle marinebaser. Mer om reglene finne du på miljostatus.no. Når du skal fiske i ferskvann må du ofte betale avgift til grunneier. Du kan vanligvis kjøpe fiskekort med forskjellig varighet. Sportsfiske i ferskvann er forholdsvis rimelig, med et unntak. Laksefiske i elver er ofte kostbart. Mange steder er også fiskekort vanskelige å oppdrive og noen sportsfiskere sitter dagevis i kø for de beste fiskekortene. Du vil imidlertid også finne lakseelver med rimelige fiskekort, noe som gir de aller fleste muligheter til å fiske etter elvas konge. Det er ditt eget ansvar å sjekke reglene i forhold til ferskvannsfiske.

Alle årstider er egnet for sportsfiske

I Norge egner alle årstidene seg for sportsfiske. På våren kan du begynne med ørret og røyefiske i lavlandet på Vestlandet. Samtidig er sjøørreten aktiv langs kysten. Den beiter da i børstemark tett opp i land (sjekk også hvilke fluer som egner seg). Sjøfiske og havfiske etter blant annet torsk, sei og lyr er også godt på våren. Når sommeren kommer starter laksefisket for alvor. Ørreten begynner å bite i fjellet og makrellen kommer til kysten og fjordene våre. På høsten er det fremdeles bra sportsfiske i ferskvann og elver. I sjøen får du fisk hele året. Selv om vinteren kan være kald, er det bare å kle seg skikkelig. Kysten vår er ofte isfri og fisket bra. Isfiske er også populært blant mange.

Kort sagt finnes det alltid muligheter for å drive sportsfiske i Norge. Denne posten var nok ikke så spennende for dere som har fisket en del. Men jeg synes det var greit å starte med litt enkel informasjon. Det er ikke alle som er like erfarne, selv om nesten halvparten av alle voksne nordmenn driver sportsfiske hvert år.