Da skal vi gå gjennom noen av de vanligste fiskeslagene en havfisker er ute etter. Du skal også få tips og råd om hvordan du får de forskjellige fiskene til å bite, samt informasjon om disse

Lange er en populær fisk for sportsfiskere

Lange utgjør alltid en populær fangst for havfiskere. Den tilhører torskefamilien og kan bli over 40 kilo. Lange er en utpreget bunnfisk som du kan fiske etter hele året (sjekk disse gode tipsene). Den holder seg vanligvis på dyp fra 100 til 500 meter og liker seg spesielt godt i bunnen av skrenter. Det er mørkt på slike dyp noe som medfører at langen bruker luktesansen når den jakter. Makrell og sild er ypperlige agn for havfiske etter lange. Bruk gjerne lokkelys når du er ute etter lange og andre bunnfisker. På dyp fra 40 til 100 meter kan du ofte få mindre eksemplar på 2 til 5 kilo. Du får ofte disse under vanlig pilkefiske etter torsk. Men sportsfiske etter lange betyr hovedsakelig agnfiske på større dyp.

Storsei er en absolutt favoritt

Havfiske etter storsei er en av våre favoritter når det gjelder sportsfiske i saltvann. Denne fisken gir deg en virkelig spennende opplevelse når den biter på fiskeredskapen din. Seien, som kan bli over 20 kilo, er en veldig sterk og muskuløs fisk som ofte sammenlignes med laks. Du finner den vanligvis fra 0 til 300 meters dyp og den kan fiskes hele året. Sei kan oppholde seg langs bunnen, men også i andre vannlag hvor den finner mat. Når seien først biter bør du merke av dypet slik at du kan fiske effektivt etter flere. Den er en stim fisk, så har du først funnet ut hvor seien står, kan fangsten bli riktig bra. Sei trives veldig godt i nærheten av grunner, både til havs og i fjordene våre.

Nyttig om seifiske og fiskeplasser

Seien er alt spisende og biter vanligvis på det aller meste. Prøv gjerne litt forskjellig fiskeutstyr under dette havfiske. Pilkefiske er effektiv etter havets laks. Husk å bruke oppheng og da gjerne tradisjonelle gummimakker eller små jigger. Det viktigste under seifiske er å fiske alle dybder. Seien kan stå på 40 meter, 100 meter, eller helt i bunn, så du må ofte lete etter den. På grunnere vann tett opp mot kysten kan du også treffe storseien. Jeg har imidlertid aldri fått sei over 4 kilo på grunnere vann. En sei på 3-4 kilo er likevel en stor opplevelse å ha på kroken. Sportsfiske etter sei anbefales på det varmeste.

Brosme – før eller siden møter du på den

Er du en ivrig havfisker, vil du før eller siden få brosme på kroken. Den er en del av torskefamilien og kan bli litt over 15 kilo. Brosme er en bunnfisk som du finner fra 100 til 500 meters dyp. Den er glupsk og biter på mye forskjellig fiskeredskap, fra de fleste typer agn til pilker og oppheng. Ofte vil du oppleve å få brosme når du er ute etter andre fiskeslag som for eksempel lange. Brosme kan du også fiske hele året. Både brosme, lange og sei er ypperlige matfisker.

Torskefiske er for mange den mest vanlige og også den mest spennende formen for havfiske. Det skyldes blant annet de store og gode mulighetene til å fiske torsk før og i gyteperioden på våren. En egen artikkel om dette sportsfisket kommer. Generelle tips om torskefiske finner du her.