Sjøfiske fra land er den formen for fiske som er tilgjengelig for flest mennesker. Rimelig fiskeutstyr og en lang kystlinje gjør at flere hundretusen personer hvert år forsøker seg på sjøfiske fra land. Her får litt grunnleggende informasjon om dette sportsfiske.

Fiskeplasser finner du overalt

Fiskeplasser finnes det tusenvis av langs kysten vår. Brygger, kaianlegg, svaberg, strender og moloer er alle steder som egner seg ypperlig til sjøfiske. De aller beste fiskeplassene vil du ofte finne i strømkanter og ved skrenter i sjøbunnen. Dette er steder hvor mange forskjellige fiskeslag jakter på mat.

Brygger, moloer og kaianlegg egner seg ypperlig til sportsfiske for den som ikke er ute etter spesielle arter. Her kan du får de aller fleste fiskeslag som makrell, sei, lyr og torsk. Dette er lett tilgjengelige og forholdsvis trygge fiskeplasser som egner seg godt for hele familien. Husk å fiske effektivt i alle vannlag. Langs bunnen vil ofte torsken bite, mens sei og makrell ofte hugger rett under overflaten. Lyr kan du like gjerne få langs bunnen som høyere opp i vannet. Mer om å fiske torsk fra land.

Ute etter spesielle arter?

Dersom du er ute etter spesielle arter bør du oppsøke fiskeplasser som øker dine muligheter. Steder med forholdsvis sterk tidevannsstrøm egner seg spesielt godt til sportsfiske etter lyr, sei og sjøørret. Her jakter disse artene og de er således ofte villige til å bite. Spesielt på våren kan sandstrender egne seg meget godt til sportsfiske etter sjøørret og torsk. Disse artene trekker da inn på strendene hvor de fråtser i børstemark, noe som kan gi et eventyrlig sjøfiske.

Vanntemperaturen har mye å si

Når vanntemperaturen er på sitt høyeste i juli og august vil du kunne oppleve at det er lettere å få fisk mellom solnedgang og soloppgang. Spesielt torsken trekker ut på dypere vann om sommeren. Om natten trekker den imidlertid inn på grunnere vann for å jakte. Den store fordelen med sjøfiske er at du kan få fine fangster hele året. Både sei, lyr, torsk og sjøørret er arter som du så og si kan fiske etter når som helst. Makrellfiske er mer begrenset. Alt etter hvor du fisker er det fra april til november denne arten vanligvis tas. Sjøfiske i juli og august vil ofte gi svært mye makrell.

Som nevnt trenger du ikke spesielt kostbart utstyr til sjøfiske fra land. Et fiskesett til 7-800 kroner vil gi deg mange fine opplevelser. Mange av fiskeslagene som lever i sjøen er så å si altetende. Det er derfor mulig å få mange forskjellige arter med de samme slukene. Jensen pirken og Møre-silda er to suverene sluker til sjøfiske som vil kunne lokke forskjellige arter.

Se også disse nyttige artiklene: