Sportsfiske hvor du kaster en sluk eller spinner er en populær form for fritidsfiske. Ved ørretfiske er denne fiskemetoden den desidert vanligste og i Norge forsøker titusenvis av fiskere seg hvert år på dette sportsfiske. Ørretfiske med sluk og spinner kan du bedrive med forholdsvis rimelig fiskeutstyr og det er ikke spesielt vanskelig å mestre. Alle kan feste en sluk i enden av fiskesnøret, kaste den ut i vannet og sveive inn.

Selv om denne formen for ørretfiske kan være enkelt, er dette bare halve sannheten. Det er veldig mye du som fisker kan og bør gjøre for å øke dine muligheter til gode fangster. Dette gjelder ikke minst for ørretfiske med sluk og spinner. Å få ørreten til å bite er ofte en utfordring og flere faktorer vil påvirke dine muligheter for et vellykket fiske. En av de viktigste faktorene er å velge riktige sluker. Det er til syvende og sist disse som skal lokke ørreten til å bite, så nå skal vi se nærmere på valg av sluker og spinnere til ørretfiske.

Flere forhold påvirker for å lykkes med ørretfiske

Det er flere viktige forhold som påvirker hva du bør bruke i enden av snøret. Når du går inn i en sportsbutikk for å kjøpe fiskeutstyr er det lett å bli overveldet av alle variantene du tilbys. Gjennom denne artikkelen vil du forhåpentligvis få de kunnskapene du trenger for å kunne foreta bevisste og riktige vurderinger i valg av sluker og spinnere til ørretfiske.

Spinnere

Spinnere kan betraktes som en type sluk som bør vurderes på lik linje med andre sluker. Ved ørretfiske er det viktig å vurdere størrelse og vekt på sluken du skal bruke. En del reklamer (ofte amerikanske) hevder at de kan selge deg en sluk i en størrelse som alltid gir gode resultater under ørretfiske. Dette stemmer ganske enkelt ikke. Ørret som utelukkende lever av mindre insekter vil vanligvis ikke bite på en stor sluk, mens ørret som lever av større byttedyr nesten aldri biter på en liten spinner.

Sluk

Først og fremst må størrelsen på sluken tilpasses fiskestangen din. Bruker du en spinner som er for lett vil du oppleve korte kast med dårlig presisjon, mens en sluk som er for tung vil kunne ødelegge noe av spensten i stanga. Under ørretfiske må du også tilpasse sluken til den fisken du er ute etter. Undersøk hvor stor ørreten vanligvis er der hvor du skal drive sportsfiske, og velg så størrelse på sluk og spinner ut i fra denne kunnskapen. Skaff deg også kunnskaper om dybdeforhold i dine fiskevann og eventuelle strømforhold dersom du driver ørretfiske i mindre elver. Sterk strøm eller dype vann vil ofte kreve tyngre sluker for et effektivt ørretfiske.

Velg riktig form og farge på slukene

Du må også velge form og farge på dine sluker til ørretfiske. Vanligvis vil det svare seg å velge farger som samsvarer med det naturlige miljøet på din fiskeplass. Bruk av farger og former som etterligner insekt og andre byttedyr vil være et godt valg. Dersom ørreten lever av et bestemt innsekt, kan det for eksempel være smart å bruke en liten spinner som imiterer dette insektet. Hovedregelen er at du bør tilpasse dine sluker og spinnere til de gjeldene forhold. Men som ved alle former for sportsfiske, det finnes ingen absolutte regler. Du bør derfor ha et utvalg av sluker og spinnere som er tilpasset forholdene der du driver ørretfiske. De siste slukene bør være i andre former og farger, slik at du har muligheten til å variere dersom fisken ikke biter virker.

Årstidene påvirker i stor grad sportsfiske, dette gjelder ikke minst for ørretfiske.

Lysforhold, vanntemperatur og værforhold er viktige faktorer

De nevnte forholdene vil i stor grad avgjøre hvor i vannet ørreten befinner seg, og således bør de avgjøre hvilke sluker du velger. Tidlig i sesongen, når vannet fremdeles er kaldt, vil ørreten ofte oppholde seg nær bunnen og være lite aktivt. Etter en lang vinter er den sløv og spiser gjerne bare det som er i umiddelbar nærhet. Litt tyngre sluker som lar deg fiske nær bunnen vil ofte være et bra valg for ørretfiske like etter at isen har brutt opp. Prangende og fargerike sluker har ofte viste seg å være et bra valg til ørretfiske under slike forhold.

Når temperaturen begynner å stige vil ørreten raskt bli mer aktiv, slik at det igjen blir nødvendig å vurdere hvilke sluker som egner seg. Den beveger seg nå litt høyrere i vannet og jakter aktivt på insekter og andre byttedyr. Sluker som imiterer mindre byttedyr eller spinnere som imiterer små innsekt er ofte gode valg til ørretfiske sent på våren og på forsommeren.
Ørret som ligger på en skjærefjøl

Vanntemperatur

På sommeren er vanntemperaturen den viktigste faktoren for ørretfiske. Selv når denne når over 20 grader er det mulig å fiske ørret, men vanligvis vil det være vanskelig å få gode fangster. Dersom det er mulig bør du oppsøke andre fiskeplasser i nærheten hvor vannet er noen kjøligere. En liten elv eller et fjellvann vil ofte egne seg godt til ørretfiske når vanntemperaturen er på sitt høyeste. Et annet alternativ er å fiske i grålysningen, når temperaturen i vannet er på sitt kaldeste.

Sollys

Sterkt sollys er sammen med lange dager også en faktor som vanskeliggjør ørretfiske på sommeren, spesielt der hvor vannet er klart. Både selve sportsfiske og valg av fiskeutstyr er utfordrende under slike forhold. Generelt vil mindre sluker og spinnere da egne seg best til ørretfiske. Tilpass farger og form til ørreten sitt naturlige matfat og ikke bruk sterke farger. Sterke farger, samt blanke sluker som reflekterer sollyset, gir sjeldent gode fangster på denne årstiden.

Å velge riktige spinnere og sluker til ørretfiske krever litt innsats av deg som fisker. Dess mer informasjon og kunnskap du har om forholdene på dine fiskeplasser, dess større er mulighetene for å velge riktig fiskeredskap.

Valg av riktige sluker og spinnere vil ofte være nøkkelen til et vellykket ørretfiske. Dersom fisken likevel ikke lar seg lokke, skal du ikke være redd for å skifte sluker. Variasjon er ofte nøkkelen til et gode fangster. Husk at tipsene nevnt ovenfor er generelle råd. Lokale forhold vil alltid være en del av den vurderingen du bør gjøre når du skal forsøke ørretfiske med sluk og spinner.

Les gjerne artikkelen sluker og spinnere til ørretfiske, hvor du kan lese om forskjellige spinnere og sluker. Her kan de lese om ørretfiske med meitemark.

En liten og mørk spinner er ofte et godt valg til ørretfiske under slike forhold.