Sjøfiske fra land er en svært tilgjengelig form for sportsfiske som stadig blir mer populær. Bruk av agn gir, en for mange kjærkommen variasjon, som gjør sjøfiske enda kjekkere. Agnfiske fra land stiller litt andre krav til fisker og utstyr, men er på langt nær så vanskelig som mange tror.

For å kunne kaste lang uten at agnet ødelegges, behøver man en lang og forholdsvis kraftig fiskestang med langsom aksjon (spenst). En lett slukstang egner seg altså dårlig til denne formen for sjøfiske. Når det gjelder krok og søkke, vil enkleste vil være å feste et søkke i enden av fiskesnøret. Litt ovenfor søkket lager du en liten fortom som blir en slags avstikker. Bruk gjerne en 3-veis svivel for å lage denne fortommen. Agnkroken fester du i enden av fortommen som bør være 50 til 100 cm lang. Kast så agnet ut, la det synke til bunns, stram snøret og vent på at fisken skal bite. Du kan også forsøke et mer aktivt fiske hvor du sveiver sakte inn, mens søkket beveger seg langs bunnen.

Nyttige tips om agnfiske fra båt

Det finnes mye forskjellig agn som egner seg til sjøfiske. Forsøk å tilpasse agnet til fiskens naturlige matfat i det aktuelle området (se en liste over de mest aktuelle artene her). Her er et par eksempler. Under børstemarksvermingen på våren vil store mengder fiske jakte på slik mat. Naturlig nok vil da børstemark være et godt valg til agnfiske på denne tiden. Vel å merke i områder hvor den naturlig finnes. Ved sportsfiske fra land fiskes det ofte i områder med tang og tare. På slike fiskeplasser jakter torsk og andre arter ofte etter krabbe, som således vil være et godt valg til agn. Ellers er reker og makrell agn som nesten alltid egner seg til sjøfiske. Makrell kan du fiske selv, for så å benytte som agn. Har du alltid litt reke og makrell i fryseboksen, så er du alltid klar for agnfiske.

Nyttig om valg av fiskesneller

En viktig del av det å fiske er å finne egnede fiskeplasser. Ved agnfiske gjelder dette i høyeste grad. I områder med sandbunn er ofte agnfiske den klart beste fiskemetoden. Flere fiskeslag jakter her, som nevnt etter børstemark og andre byttedyr. En sandbunn med innslag av tare og litt større steiner vil gi de beste mulighetene til et vellykket sportsfiske. Det kreves forholdsvis gode kasteegenskaper for å fiske effektiv fra strender. Ofte står fisken et stykke ute, der hvor bunnen skråner mot dypere vann. Områder med ujevn sjøbunn vil alltid by på gode muligheter for fisk. Avstanden mellom søkke og agn bør i slike områder være større, gjerne over 2 meter. Kaianlegg, brygger, nes, samt andre områder som stikker ut i sjøen vil alltid egne seg til sportsfiske. På slike fiskeplasser er ikke lange kast like viktig, noe som gjør agnfiske tilgjengelig for alle.

Du kan forsøke agnfiske på alle dine vanlige fiskeplasser. Men husk at agnfiske også åpner nye muligheter for sjøfiske fra land. Sandstrender er nevnt, men også i andre områder med grunt vann vil agnfiske ofte by på best muligheter til gode fangster. En liten formaning til slutt. Vær tålmodig! Det kan ta tid før lukten fra agnet sprer seg i vannet og fisken biter. Torsken kan for eksempel lukte noen typer agn på flere hundre meters avstand. Våren som nærmer seg er en utmerket tid for sjøfiske fra land, og da spesielt for agnfiske. Gi dette spennende sjøfiske en mulighet, du vil neppe angre.

Hvis du vil lære litt mer om hvilet agn du bør velge, kan vi anbefale denne artikkelen: Sjøfiske – Valg av agn