Da var det på tide å fortsette med sportsfiske og denne posten vil også dreie seg om sjøfiske. I forrige post kom jeg inn på sjøfiske fra båt, sjøfiske fra land, nødvendig utstyr og generelle tips. Nå skal vi gå nærmere inn på de forskjellige fiskeslagene og hvordan du skal få dem til å bite. Vi begynner med en fisk som stadig blir mer ettertraktet blant sportsfiskere, nemlig sjøørret. Når du fisker sjøørret langs kysten, vil mulighetene være gode for at du før eller siden også får en fin laks på kroken.

Sportsfiske etter sjøørret

Sportsfiske etter sjøørret blir altså stadig mer populært. Mye av grunnen er nok denne fiskens store fighter vilje. Det er en usedvanlig sterk fisk som gir deg en god og spennende kamp. I tillegg er sjøørret en god matfisk. Etter vår mening er det godt mulig å få sjøørret til å bite hele året. Vanligvis vil du få sjøørret mellom 0,5 og 2 kilo, men de store fiskene finnes også langs kysten.

Den beste tiden for dette fisket er på våren. Mattilgangen er da god og stigende vanntemperatur gjør sjøørreten mer aktiv. På denne tiden av året går den ofte inn på grunna for å jakte mat, så vær forsiktig når du nærmer deg fiskeplassen. Dersom fisken ser deg vil den bli skremt og forsvinne. Fisk områdene tett opp mot land først. Tidlige morgener og sene kvelder er ofte bra under vårfiske. Er du ute og fisker sjøørret når børstemarksvermingen begynner, kan du oppleve et fantastisk sportsfiske. Bruk kroker eller agn som ligner børstemarken, så biter det fort. Blanke sluker fungerer også bra. Fullmåne i april er et godt utgangspunkt for å treffe på dette utrolige sjøørretfiske.

Sjørretfiske – temperaturavhengig

Mange sportsfiskere hevder at sommeren egner seg dårlig for sjøørretfiske. Når vanntemperaturen stiger opp mot 20 grader trekker sjøørreten riktig nok ut i fra land. Mange steder langs kysten opplever vi imidlertid ikke så høye vanntemperaturer, dermed trekker sjøørreten ikke ut på dybden. Selv om det skulle være varmt i vannet, vil den likevel trekke inn mot land om natten når den jakter. Mørkets timer gir gode muligheter for sjøørretfiske også på sommeren. Dersom du har tilgang til båt åpner det seg flere muligheter. Dorging etter sjøørret kan gi gode resultater, spesielt i de varmeste ukene. Forsøk dorging rundt holmer og skjær litt utenfor kysten. Her finner du ofte sterke strømmer, forhold som sjøørreten jakter i.

Vinterfiske – undervurdert årstid

Vinterfiske etter sjøørret er undervurdert. Det finnes mange flotte vinterdager som alt for få utnytter. Husk å kle deg godt. Opplevelsen kan fort bli ubehagelig i dårlige klær. Omtrent 40 prosent av sjøørreten går aldri opp i elvene, dermed er det mer en nok sjøørret igjen langs kysten. I de kaldeste månedene synker vanntemperaturen og saltinnholdet i vannet øker. Sjøørreten trekker da inn mot land. Områder med brakkvann er spesielt gunstige for sportsfiske etter sjøørret på vinteren. Husk grensen på 100 meter fra elveosen.

Sjøørretens bevegelsesmønster endrer seg altså som følge av årstid, tid på døgnet og vanntemperatur. Hvilke fiskeplasser egner seg så best for å få drømmen om sjøørret oppfylt?

Fiskeplasser som egner seg best

Sjøørret jakter på steder der strømmen er sterk. Områder med holmer og skjær, eller med et nes som stikker ut, er bra for sportsfiske etter sjøørret hele året. Et skjær et lite stykke fra land vil skape sterk tidevannsstrøm og være perfekt for dette fisket. Du har muligens hørt uttrykket leopardbunn. Dette er bunnforhold med vekselvis sand og tang/tare som du ofte finner i grunne viker og strender. Her kommer det mye sjøørret for å jakte. Fisken går tett opp i land, så vær forsiktig med bruk av vadestøvler. Du risikerer fort å skremme vekk sjøørreten. Områdene rundt elveoser gir også muligheter for en fin fangst. Vær oppmerksom på 100 meters regelen. På våren kan som nevnt sandstrendene våre være et eldorado å fiske fra. Store menger sjøørret samles her for å beite i børstemark.

Når du skal finne ut hvor sjøørreten oppholder seg, er det viktig å huske følgende grunnregel. Sjøørret har to grunnleggende behov. Det ene er behovet for mat, mens det andre er behovet for å kunne skjule seg. Tar du dette med i betraktingen skal det være mulig å få sjøørreten til å bite.

Noen siste tips

Til slutt noen tips om sjøfiske etter sjøørret. Sjøørreten følger gjerne etter sluken helt inn mot land før den biter. Antakeligvis tror den byttet (sluken) er på vei for å gjemme seg i tangen/taren. Fisk effektiv helt inn mot land. Dersom det ikke er tegn til liv bør du skifte fiskeplass ofte. Sjøørret er en fisk du må lete etter. Bytt gjerne farge på sluken eller flua. Forsøk også å fiske med et oppheng, og da gjerne en flue eller liten jigg. Det finnes flere teorier og meninger om hvilke farge du skal bruke til de forskjellige årstider og vanntemperaturer. Min mening er at lokale forhold kan ha avgjørende betydning, så noen generelle råd vil jeg ikke komme med. Etter hvert som du gjør dine egne erfaringer, bør du stole på dem.

Les også disse nyttige artiklene: