Nyttig om Sei- og Makrellfiske

Nyttig om Sei- og Makrellfiske

Både makrell og sei er fisker som vanligvis lever i store stimer, men der slutter også likheten. Makrellen er en hurtigsvømmende fisk som vandrer over store områder. Når vanntemperaturen ved kysten synker, trekker makrellen ut på store dyp i Skagerak og Nordsjøen. Den...
Havfiske etter lange, sei og brosme

Havfiske etter lange, sei og brosme

Da skal vi gå gjennom noen av de vanligste fiskeslagene en havfisker er ute etter. Du skal også få tips og råd om hvordan du får de forskjellige fiskene til å bite, samt informasjon om disse Lange er en populær fisk for sportsfiskere Lange utgjør alltid en populær...
Fiskeplasser og tips om seifiske

Fiskeplasser og tips om seifiske

Sportsfiske etter sei tilbyr deg som fisker muligheter til spennende opplevelser året rundt. Seifiske skiller seg litt ut ved at det ofte er lokalisering av gode fiskeplasser som er den største utfordringen. Denne flotte fisken blir ofte sammenlignet med laks. Kilo...