Å fiske torsk fra land er en populær og lett tilgjengelig fritidsaktivitet som anbefales. Selv den mest uerfarne fisker kan forsøke seg på torsken og selv om du ikke skulle lykkes ved første anledning, er det mange andre fiskeslag som kan bite. Sei og lyr er blant annet vanlige fangster under fiske etter torsk.

Å fiske fra land er i utgangspunktet ikke spesielt krevende og du kan få fine fangster med meget rimelig utstyr. Det er imidlertid mye du kan gjøre for å øke mulighetene til fine fangster. Å fiske torsk er som andre former for sportsfiske. Det handler om dyktighet, erfaring, kunnskap og litt flaks. I et par artikler skal vi forsøke å gi deg kunnskapen du behøver for å kunne fiske torsk med suksess.

Fiskeutstyr

Først litt kort om fiskeutstyr. Det behøver som nevnt ikke å koste spesielt mye. En viss kvalitet bør du likevel ha på utstyret når du skal fiske torsk. Både for å kunne kaste langt, samt for å kunne hale i land stor fisk er spesielt fiskestanga viktig. Men, også snelle og snøre er viktige faktorer.

Når kan jeg fiske torsk?

Å fiske torsk er en fritidsaktivitet du kan bedrive året rundt. Noen tider på året vil gi bedre muligheter til storfisk, men her spiller lokale forhold en stor rolle. Generelt sett er de varmeste månedene ikke den beste tiden på året for dette fiske, men det veies opp av sol, varme og fine naturopplevelser. Dersom du har lyst til å fiske torsk eller andre arter fra land, anbefaler vi at du gjør det uavhengig av årstid. Det gjelder for så vidt også for fiske fra båt.

Tid på døgnet vil kunne spille en stor rolle for de fleste former for sportsfiske og ved fiske etter torsk vil både dagslys og tidevann kunne påvirke mulighetene til en skikkelig fangst. I utgangspunktet er ikke tiden på døgnet det mest avgjørende når du skal fiske torsk, men det finnes unntak. I områder med klart og grunt vann vil direkte og sterkt sollys redusere mulighetene til å få fisk. Fiske fra solnedgang til soloppgang er da by på best muligheter. Det er på sommer halvåret dette er aktuelt og da er det også en annen årsak til å fiske i de mørke timene. Torsken foretrekker nemlig kjølig vann og på sommeren trekker den seg gjerne ut på dypere vann. Om natten vil du imidlertid kunne oppleve at den beveger seg inn på grunna for å jakte. Å fiske etter torsk på dagtid i varmt vær og skinnende sol er absolutt ikke bortkastet tid. Poenget er at du øker mulighetene til fangst ved å fiske etter solnedgang.

Tidevann og lokalkunnskap

Når det gjelder tidevann, er det store lokale forskjeller på hvordan dette påvirker fiske etter torsk og andre fiskeslag. Flere steder i Sør Norge kan forskjellen på høy og lavvann være mindre enn 20cm, mens den på flere steder i Nord Norge kan være en forskjell på godt over 200cm. Dette gjør det vanskelig å komme med generelle tips om fiske og tidevann. Det er også slik at det eksisterer forskjellige oppfatninger om når det er best å fiske. Det viktigste er å ta hensyn til denne faktoren dersom du skal fiske i et område med stor tidevannsforskjell.

Tips fra lokalkjente fiskere vil alltid komme godt med. Samtidig vil det være slik at du rimelig raskt vil lære av egen erfaring. Vi nevner kort at dagene før og etter springflo er en periode hvor mange hevder at det er spesielt godt å fiske. I mange områder er det også en utbredt oppfatning at det er best å fiske på stigende tidevann. Artikkelforfatteren sin erfaringer med fiske etter torsk stammer hovedsakelig fra kysten av Rogaland, et område med små tidevannsforskjeller. Etter nærmer 20 år med sjøfiske fra land og båt har jeg til gode og kunne se noen sammenheng mellom fangst og tidevann.

Legg merke til at tidevann kan ha en annen påvirkning på fiske etter torsk. Det gjelder spesielt i områder med en viss tidevannsforskjell. Der vil lavvann kunne gjøre det mulig å nå fiskeplasser du ellers ikke vil få tilgang til. Dersom du fisker torsk på langgrunne områder, vil du for eksempel kunne vade mye lenger ut på lavvann. Andre steder vil høyvann kunne være en forskjell fordi torsken da trekke tettere mot land. Det skyldes at tidevannet fører byttedyr og annen mat mot land.

Fiskeplasser

Å fiske torsk fra land handler også om å finne gode fiskeplasser. Lokal kjennskap er en stor fordel, men noen generelle forutsetninger er det greit å kjenne til. Først og fremst må du finne fiskeplasser som egner seg til fiske fra land. En kai, pir eller brygge er ofte populære steder for denne typen fiske, men det betyr ikke nødvendigvis at disse er best. Ofte blir slike fiskeplasser populære fordi de er lett tilgjengelige og fordi det er forholdsvis dypt nær land.

Når du skal fiske torsk er bunnforholdene viktige. Ujevne eller grove bunnforhold er noen torsken foretrekker fordi den både finner beskyttelse og mat på slike steder. Områder med tang og tare er også et yndet sted for torsken. Her finner den godt med beskyttelse, mens den jakter krabbe og andre byttedyr. Å fiske i slike områder betyr at du kan miste noen sluker, men det kan også bety meget penge fangster. Generelt sett er det mange som går glipp av mye fin torsk fordi de unngår fiskeplasser hvor de mister utstyr. Å sette utstyret fast i sjøbunn eller tare er en del av det å fiske torsk. Det må du bare akseptere dersom du ønsker å lykkes med dette sportsfiske. Å fiske etter en bunnfisk som trives på ujevn bunn, samt i tang og tare, betyr naturligvis at du vil miste fiskeutstyr.

Å fiske torsk med agn er en effektiv og spennende metode, som med fordel kan forsøkes de fleste steder. Spesielt på langgrunne fiskeplasser som strender og lignende er dette en effektiv from for sportsfiske. Partier med tare eller større ujevnheter bør da være målet for kastene dine. Du vil også ofte finne torsk i det området hvor stranden skråner brått ned mot dypere vann. Spesielt etter perioder med storm og pålandsvind vil slike fiskeplasser være gode. Været har da ført mat inn på grunt vann og torsken følger etter. Ellers nevner vi kort fiske etter torsk på våren. Da kan sandstrender by på et eventyrlig fiske. Det skyldes børstemarksvermingen, et byttedyr torsken da fråtser i. Dersom du er så heldig å få med deg dette dette, vil du kunne oppleve et eventyrlig fiske både etter torsk og sjøørret.

Fiskemetoder

Fiske torsk kan du gjøre både med sluk og agn, begge velkjente og velprøvde metoder. Eller er både fluefiske og isfiske gode alternativ. I artikkelen Agnfiske fra land, finner du tips om denne spennende metoden som egner seg meget godt til torskefiske. Ellers anbefales artikkelen Sluker til torskefiske. Husk at fiske etter torsk er noen alle kan forsøke. Tipsene i denne artikkelen er ment å gi deg en pekepinn på hvordan du kan øke mulighetene til fine fangster. Det er imidlertid ikke noe i veien for å ta med stanga, stoppe på nærmeste svaberg og sette i gang. Fiske skal være gøy! Derfor er det å fiske torsk slik du ønsker og slik du har tro på, det vi først og fremst vil anbefale.