Det var britiske forretningsmenn, velstående sådan, som innførte sportsfiske med fluestang i Norge, med fiskesnøre som kastevekt. Disse britiske forretningsmennene, som ble omtalt som lakselorder, utgjorde en viktig del av turismen i mange bygder i Norge tidlig på 1800-tallet.

Det at britene kom og hadde med seg fluestenger og hjemmelagde fluer, spesiallaget for å fange laks i elver, gjorde stort inntrykk på mange av de nordmennene som jobbet med å legge alt til rette for de velstående turistene fra Storbritannia. derfor var det mange av dem som lærte seg å fiske med fluestang selv.

Hva er egentlig fluefiske?

Enkelt forklart er fluefiske en type sports- eller fritidsfiske med stang, hvor du bruker selve snøret som kastevekt. Poenget er å lure fisken til å tro at den lette fiskefluen med krok er et ekte vanninsekt som de spiser mange av daglig.

Fluefiske foregår i ferskvann, og da særlig etter ørret, røye og harr, men noen fisker også gjedde med flue. Men det er først og fremst laksefiske med flue i elver som er populært i Norge, i tillegg til i mange andre land rundt omkring i verden som for eksempel i Canada.

Men det fiskes også med flue i fjordene i Norge, og da helst etter sjøørret og havabbor.

Kunnskap om insekter

På 1970-tallet, og da spesielt i Amerika, fikk fluefisket en vitenskapelig utvikling, hvor kunnskap om om ulike vanninnsekters klekketider og atferd spilte en viktig rolle, kombinert med nye teknikker for fluebinding for å lage stadig mer perfekte imitasjoner av insekter.

Dagens fluefiske er i stor grad preget av fang og slipp, og det blir stadig sjeldnere å drive med fluefiske med hensikt om å spise fiskene man fanger. Dette for å ta vare på fiskebestanden, da særlig hunnlaksen som regnes som en av de viktigste individene i sårbare økosystemer som for eksempel norske lakseelver er.

Flere typer imitasjonsfiske

Fiskene som lever i ferskvann livnærer seg stort sett på insekter og andre byttedyr. Det er derfor viktig å binde fluer som ligner mest mulig på disse insektene. For fluefiske i norske elver vil det lønne seg å binde fluer som ligner på vårfluer, døgnfluer, steinfluer og ulike typer mygger. Det kan også være ferskvannssnegler eller for eksempel ryggsvømmere.

Tørrfluer

Det folk flest forbinder med fluefiske, og det som kanskje er den mest populære formen, er å fiske med tørrflue. Det vil si at du fisker på vak med flytende snøre og impregnerte fluer. dette krever imidlertid presisjonskast og raske tilslag. Du kan fiske med tørrflue både i elver og i stille vann. Men er du ute etter de virkelig store fiskene, bør du velge innsjøer fremfor elver.

Våtfluer

Våtfluefiske starter gjerne allerede når isen nettopp har smeltet og før insektene kommer. Her fisker du ikke på vak, men bruker heller en synkende fortom med en flue som imiterer insekter på overflaten, som for eksempel en larve som er i ferd med å klekke. det kan være langt mer effektivt å fiske med våtflue enn tørrflue, og da særlig i klart vann hvor du kan se fisken.

Streamer

I streamerfiske brukes større fluer, som gjerne skal imitere småfisk eller andre svømmende byttedyr som for eksempel reker eller børstemark. Denne metoden kan brukes til både ferskvannsfiske, sjøfiske og sjøørretfiske i elver.

Laksefiske

Fra midten av juni til begynnelsen av august går som regel laksen opp i elvene. Dette er derfor høytiden for laksefisket, selv om mange elver både åpner tidligere og stenger senere enn dette.

Når det gjelder laksefisket bruker man ikke fluer som nødvendigvis skal imitere et insekt som finnes. Her kan man ta fantasien til hjelp. Man bruker dessuten kraftigere utstyr og tyngre liner når man fisker etter laks, hvor lange kast er viktig. Hemmeligheten er å bevege seg medstrøms underveis mens du fisker. Hovedregelen er to skritt og to kast.

Når det er sagt, går det også an å fiske etter laks med tørrflue. Uansett hva slags flue du velger å bruke, skal du også ha fiskelykke, eller flaks som det også heter, for det kan være sammenlignbart med å spille på casino. Noen dager har du flaksen med deg, andre dager ikke. Skitt fiske.