Sjøfiske byr på muligheter til mange former for sportsfiske og ikke minst er det mange spennende fiskearter man kan få på kroken. Agnfiske fra båt er en fascinerende from for sjøfiske som både vil gi gode fangster og kjekke opplevelser.

Torsk, brosme, lange, kveite og andre såkalte bunnfisker vil ofte være et ypperlig mål under agnfiske. Hyse og Pigg Hå er også arter som vanligvis tas med agn. Andre arter kan du selvfølgelig også få under agnfiske, som for eksempel storseien. Du kan forsøke denne formen for sjøfiske på alle dybder og til aller årstider.

Agnfiske fra oppankret båt – et foretrukket alternativ

Agnfiske foregår ofte fra en oppankret båt. Man oppsøker da en fiskeplass man vet vil by på gode muligheter og ankrer opp. Grunner/forhøyninger langs sjøbunnen vil gi ofte være egnede områder for agnfiske. Det samme gjelder for områder med ujevn sjøbunn (tang og tare, store steiner og lignende), samt bratte skråninger på sjøbunnen. Under denne formen for sjøfiske er det mange måter man kan rigge til utstyret på. Det enkleste er å feste et søkke i enden av fiskesnøret/fortommen. Ovenfor søkke lager du så en eller to “avstikkere” fra hovedsnøret. Dersom du ikke kan slike fiskeknuter kan du bruke en 3-veis svivel. I enden av disse “avstikkerne” fester du så selve agnkroken. Vekten på søkke må du tilpasse dybden du fisker på, samt strømforholdene. Størrelsen på kroken må tilpasses størrelsen på fisken du er ute etter.

Nyttig video om emnet:

Nyttige tips om agnfiske fra land

Valg av agn er selvfølgelig viktig under denne formen for sportsfiske, etter manges mening sågar det viktigste. Årstid, tilgjengelighet samt i hvilket område du befinner deg vil være avgjørende for valg av agn til sjøfiske. Hovedsakelig bør du velge agn som hører til fiskens naturlige matfat på dine fiskeplasser. For eksempel vil krabbe være et naturlig agn for sportsfiske etter torsk på sommeren, spesielt på grunnere vann. Jeg vil likevel trekke frem makrell som det desidert beste valget for de aller fleste som har tenkt å forsøke denne formen for sjøfiske. Det er ikke nødvendigvis fordi dette agnet som vil gi best fangster, men det har vist seg effektivt til de fleste fiskearter. Den store fordelen er at det er lett tilgjengelig.

Makrellfiske utgjør i seg selv en spennende form for sportsfiske. Fyll opp fryseren så har du agn for hele året. Et annet agn som anbefales er reke. Det vil koste noen kroner, men er til gjengjeld et utmerket agn til de fleste former for fiske.

Slik fisker du med søkke og agn

Selve agnfiske foregår vanligvis ved at du slipper søkket helt ned til bunnen. Så er det ofte at tålmodigheten blir satt på prøve. Det kan ta tid før fisken biter og det gjelder ikke å gi opp. Lukten fra agnet vil spre seg i vannet og som regel kommer fisken til slutt. Torsken kan for eksempel lukte mat på flere hundre meters avstand. Agnet kan du holde forholdsvis rolig ved sjøbunnen, gjerne med noen lange og seige napp. I blant bør du trekke opp utstyret for å sjekke at agnet fremdeles sitter på kroken.

Agnfiske fra en drivende båt vil stort sett fungere på samme måte, men dette er ofte en litt mer aktiv form for sjøfiske. Litt mer aktiv napping kan svare seg, men ikke bruk for kjappe pilkebevegelser. Agnet kan lett løsne fra kroken. Når båten driver over fiskeplassen kan det også svare seg å forsøke agnfiske litt høyere opp i vannet. Større fisk som jakter byttedyr som småsei og sild vil ofte befinne seg et stykke opp fra bunnen.

Et siste og populært alternativ under sjøfiske er å feste agnbiter på en pilk. Fest agnet på krokene under selve pilken for å friste fisken litt ekstra. Det vil ofte gi resultater og er en enkel og grei form for agnfiske. Sjøfiske om sommeren vil ofte bety at du får makrell. Del den da opp, fest bitene under pilken og du har et ferskt agn og nye muligheter til å fange storfisken.

Sjekk også denne nyttige artikkelen: Havfiske – Valg av agn